Fašiangy

V našej malej obci sa každoročne konajú rôzne aktivity. Medzi poslednými boli aj tohto ročné Fašiangy. Celou obcou sa konal sprievod masiek, pri ktorom im hral do tanca heligónkar Ferko. Svojou veselosťou a dobrou náladou maškary potešili každého obyvateľa, ktorý bol doma a vyšiel pred svoj dom, aby si zatancoval, prípadne obdaril tradičnými fašiangovými dobrotami. Sprievod končil v miestnom kultúrnom dome, kde sa ďalej zabávali pri heligónke. Počas zábavy sa mohli občerstviť dobrotami, ktoré im pripravili šikovné gazdinky. Vydarená akcia potešila všetky vekové kategórie. Starší spoluobčania si zaspomínali na časy minulé, deti mali radosť z masiek a mladí sa aktívne zapojili do prípravy a organizácie fašiangového sprievodu.