OZ Solenia

Občianske združenie SOLENIA v Nižnom Skálniku vzniklo  na jar 2011 ako prirodzené zavŕšenie päťročnej spolupráce klubu Seniorka s mladými ženami.

OZ SOLENIA je zamerané na vyrovnávanie rozdielov medzi vekovo odlišnými skupinami občanov, organizovanie aktivít zameraných na podporu a propagáciu rozvoja vidieka s ohľadom na zachovávanie zvykov a tradícií

Pôvod názvu OZ SOLENIA je spojený s históriou obce.

V Nižnom Skálniku v rokoch 1808 až 1842 pôsobila Učená spoločnosť malohontská = solennisti. O jej založenie 13.9.1808 sa zaslúžili evanjelickí kňazi M.Holko st., jeho syn M.Holko ml. a zeman J.Feješ. Táto spoločnosť bola jedným z centier vedeckej činnosti v čase, keď na Slovensku nebola žiadna univerzita. V kúrii zemana Jána Féješa zriadili verejnú knižnicu Malohontského seniorátu. V tej dobe bola najväčšia na Slovensku a slúžila na ďalšie vzdelávanie kňazov, profesorov, študentov, ale aj širokej verejnosti.

Každoročne sa v septembri stretávali a svoje práce vydávali v zborníkoch  pod názvom Solennia Bibliothecae Kis-Hontanae. Tie obsahovali  štúdie a úvahy z filozofie, histórie, národopisu, pedagogiky, estetiky, literárnej histórie, básne, zbierky piesní, rodinné právo. Ich snahy sa však obmedzili len na malý okruh vzdelancov a neprenikli medzi pospolitý ľud.

Členovia OZ SOLENIA každoročne organizujú:

  • Fašiangový sprievod
  • Deň matiek
  • Jesennú výstavu ovocia, zeleniny a kvetov

Aktívne sa zúčastňujú akcií:

  • Deň detí – Cesta rozprávkovým lesom
  • Dedina ožíva Drienčany – kulinársky dvor

Tím zo združenia OZ SOLENIA

Tím zo združenia OZ SOLENIA