Nižný Skálnik

Nižný Skálnik titulná fotka

Na území dnešnej obce Nižný Skálnik bolo osídlenie v neolite, bolo tu sídlisko s kanelovanou keramikou. Obec sa spomína od roku 1334. Názov obce je doložený z roku 1334 ako Zklnuk, z roku 1456 ako Zkalnok untrawue, z roku 1481 ako Alsozkalnok, z roku 1808 ako Dolní Skálnok, z roku 1920 ako Dolný Skalník, z roku 1927 ako Nižný Skálnik, maďarsky Alsószkálnok, Alsósziklás.

Obec patrila kaločskému arcibiskupovi, potom Széchyovcom, v novoveku iným zemanom, z ktorých pre kultúrny život boli významní Feješovci. V chotári obce stál hrad Magin. Zanikol pred polovicou 15. storočia. V roku 1828 mala obec 35 domov a 299 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a pálením liehovín z lesných plodín. Poľnohospodárska obec, ktorej ráz sa do pričlenenia k Veľkým Teriakovcam v roku 1963 nezmenil. Neskôr sa Nižný Skálnik osamostatnil. V obci pôsobil národný buditeľ Ján Feješ.

Demografia

 • Počet obyvateľov k 31.12.2011 spolu 199
  muži 98
  ženy 101
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 30
 • Produktívny vek (15-54) ženy 62
 • Produktívny vek (15-59) muži 64
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 43
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -4
  muži 0
  ženy -4

Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Verejný vodovod
 • Rozvodná sieť plynu
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Vlaková zastávka

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika

Aktuality

Deň Matiek

7. júna 2023

Myšlienka medzinárodných osláv Dňa matiek sa ujala v 20. storočí. Konkrétne tradícia, kedy si pravidelne pripomíname, čo pre nás naše mamičky znamenajú, vznikla roku 1907 na počesť Anny Reeves Jarvisovej. Táto žena počas americkej občianskej vojny pôsobila ako sociálna aktivistka, bojovala za práva matiek, starala sa o zranených vojakov a vytvorila pracovné kluby ku Dňu […]

Všetky aktuality