Vatra 2023

Vatra víťazstva 2023

9. máj 1945 je veľkými písmenami zapísaný v mnohých obecných a mestských kronikách na území Slovenskej republiky. Znamenal ukončenie najväčšej tragédie ľudských dejín nielen počtom takmer 60 miliónov obetí, ale aj svojím charakterom a krutosťou. V našej obci na túto počesť a spomienku každoročne pálime vatru víťazstva.

Aj v tomto roku (7.5.2023) bola hojná účasť obyvateľov a najmä rodín s ďeťmi.