Deň Matiek

Myšlienka medzinárodných osláv Dňa matiek sa ujala v 20. storočí. Konkrétne tradícia, kedy si pravidelne pripomíname, čo pre nás naše mamičky znamenajú, vznikla roku 1907 na počesť Anny Reeves Jarvisovej. Táto žena počas americkej občianskej vojny pôsobila ako sociálna aktivistka, bojovala za práva matiek, starala sa o zranených vojakov a vytvorila pracovné kluby ku Dňu matiek, ktoré sa sústredili na otázky verejného zdravia.

A na Nižnom Skálniku sme si pripomenuli Deň matiek 20.5. 2023. Deti si pre svoje mamičky, staré mamičky, prastaré mamičky pripravili viacero básničiek, pesničiek ale aj krátku divadelnú scénku a hru na klavíri.